Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 mei 2018

Toelichting motie Japanse Duizendknoop

Voorzitter: enige tijd geleden stelde ik schriftelijke vragen aan het college.

Aanleiding was de signalering van de invasieve exotische plantensoort Japanse Duizendknoop in dorpen en wijken van onze gemeente. De plant staat bekend als een enorme woekeraar, is nauwelijks te bestrijden en groeit met zijn krachtige wortels dwars door wegen, bouwwerken, rioleringen en funderingen. Waar Duizendknoop groeit kunnen geen andere planten groeien, dus het is ook een bedreiging voor de natuur.

Vorige week ontving ik het antwoord op mijn schriftelijke vragen, waarvoor dank. Van de inhoud van de reactie werd ik echter niet gelukkig.

Want ja – het college is op de hoogte van de aanwezigheid van Japanse Duizendknoop in onze gemeente. Maar nee – bestrijding van de plant heeft geen hoge prioriteit. Want er zijn maar een beperkt aantal locaties bekend en de plant heeft nu nog geen schade veroorzaakt. Sterker nog – er wordt – zo antwoordt het college- op dit moment nog in het geheel niet gewerkt aan het voorkomen van de verspreiding van de Japanse Duizendknoop.

Daar spreek nou niet bepaald urgentie uit, voorzitter.
En dat is gek.

Met name als je bedenkt dat in ons omringende landen – zoals België en Groot Brittannië- wetgeving bestaat waarin de bewuste of onbewuste verspreiding van Duizendknoop als een misdrijf beschouwd wordt. In Schotland worden zelfs hypotheken geweigerd vanwege de aanwezigheid van de plant.

Dichter bij huis strijdt de gemeente Amersfoort al jaren tegen het oprukkende Japanse onkruid. Hierbij zijn ook ProRail en het Waterschap betrokken. De schade bedraagt inmiddels meer dan een half miljard euro. Begin deze maand is er zelfs gestart met het afgraven van met duizendknoop vervuilde grond.

Japanse duizendknoop is in Drenthe een betrekkelijk nieuw fenomeen. Maar in onze provincie hebben de meeste gemeenten ten minste een meldpunt signalering Duizendknoop. In bijvoorbeeld Westerveld, Noorderveld en Aa en Hunze wordt de plant vervolgens op een effectieve, milieuvriendelijke wijze bestreden. Ook verspreiden veel gemeenten informatiebrochures zodat inwoners de plant kunnen herkennen en zodanig kunnen weghalen dat ze hem niet ongewild verder verspreiden.

Maar vooralsnog dus niet in de gemeente Coevorden. Terwijl overheden op basis van Europese regelgeving sinds februari van dit jaar een plan moeten hebben om Japanse duizendknoop te verwijderen en verdere verspreiding te voorkomen.

Vandaar dus deze motie, waarvan het dictum luidt:

De raad van Coevorden in vergadering bijeen op 22 mei verzoekt het college
Bestaande en nieuwe vindplaatsen van Japanse duizendknoop in kaart te brengen en hierbij de (kennis van) inwoners te betrekken;
Over te gaan tot effectieve bestrijding van deze invasieve exoot, zo mogelijk met ecologisch verantwoorde bestrijdingsmethoden;
Hierin samen te werken met medeoverheden en andere betrokkenen in Coevorden en aanpalende gemeenten.

Voorzitter, in de motie noem ik geen termijnen, maar het zal duidelijk zijn dat haast geboden is. Duizendknoop is ook voor Coevorden –gemeente en inwoners- een bedreiging. Helaas heeft de gemeente niet alle locaties in beeld, en waarschijnlijk komen er dagelijks locaties bij. De Japanse duizendknoop verschijnt namelijk pas in het voorjaar en kan dan zo’n 20 cm per dag groeien, zowel boven- als ondergronds.

——————-

Als ik dan toch een suggestie mag doen: De derde week van juni is de week van de invasieve exoot, waarbij naar verwachting veel aandacht voor de bestrijding van Duizendknoop zal zijn. Hoe mooi zou het zijn als de portefeuillehouder dan een plan kan presenteren.