Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 november 2018

Voorstel Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Voorzitter, Het kenmerk van een democratie is niet de macht van de helft plus één. Het kenmerk van een democratie is respect voor de minderheid, en voor de standpunten van die minderheid. Uiteraard speelt daarin ook het besef dat de meerderheid na verkiezingen zijn aanhang en daarmee zijn overmacht kan verliezen.
D66 is deze verkiezingen ingegaan met de uitdrukkelijke wens dat gemeenteraadsfracties zich in de raadscommissies kunnen laten ondersteunen door commissieleden, niet-zijnde raadsleden. Op die manier wordt geborgd dat iedere stroming binnen de raad volwaardig kan deelnemen aan het debat over alle onderwerpen. Dit draagt bij aan een gedegen democratische besluitvorming.
De gemeente wordt geconfronteerd met veel belangrijke nieuwe taken, in het sociaal domein maar ook met de introductie van de nieuwe omgevingswet. Tel daarbij op: de behoefte om de bevolking nauwer te betrekken bij besluitvorming, en het totale spectrum is voor het individuele raadslid nauwelijks meer te overzien. Ook niet als je je beperkt tot de hoofdlijnen.
Voorzitter,
Na de verkiezingen hebben drie partijen in onze gemeenteraad allen een zetel moeten inleveren. D66 ging van twee naar een zetel. De verkiezingswens –zoals geformuleerd in ons verkiezingsprogramma- werd opeens een actuele behoefte. Een behoefte waarin, met dit raadsvoorstel, voorzien wordt.
Voorzitter,
Ik hoop dat u in de volgende raadsvergadering maar liefst twee commissieleden namens D66 kunt installeren. En hoewel D66 in de raad uiteraard maar één stem houdt kunnen we op die manier het sociaal-liberaal geluid binnen alle beleidsterreinen laten klinken.