Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraad en Commissie

D66 wordt door Lars Hoedemaker vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Coevorden. In de commissievergaderingen wordt hij gesteund door burgercommissieleden Anne Schepers en Bertrand Juffer. Met de steunfractie overleggen zij met regelmaat over de in te nemen standpunten. Wanneer u geïnteresseerd bent in het bijwonen van een steunfractievergadering, neemt u dan gerust contact

Steunfractie

De leden van de steunfractie ondersteunen raadslid Lars Hoedemaker bij het voorbereiden van de vergaderingen.

Bestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Zuidoost-Drenthe is verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken, de goede interne organisatie van de afdeling en het opzetten van het politiek debat.