Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners en bestuur

Inwoners, ondernemers en organisaties met goede ideeën moeten in staat worden gesteld hun wensen te realiseren.

Klimaat, natuur en milieu

Coevorden in 2030 energieneutraal!

Jeugd en onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is van groot belang voor onze samenleving en moet dus voor iedereen beschikbaar zijn.

Ondernemers en werkgelegenheid

Ruimte voor ondernemerschap en innovatie!

Wonen en leven

Veilig, groen en gezond wonen!

Zorg en welzijn

Door samenwerken betere zorg!

Veiligheid

Samen werken aan een leefbare omgeving!

Sport en bewegen

Gezond leven, gezond eten en regelmatig bewegen!

Kunst en cultuur

Ruimte voor cultuur, erfgoed en historie voor iedereen!

Financiën

Een gezonde financiële positie en een transparante begroting