Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Klimaat, natuur en milieu

Het doel van het beleid moet zijn dat de aarde bewoonbaar blijft voor de volgende generaties. Hierbij moeten we alle kansen grijpen om duurzame energie te produceren, waarbij het noodzakelijk gaat zijn om verschillende bronnen te combineren (zon, wind, geothermie, biomassa en dergelijke).
D66 wil dat Coevorden in 2030 volledig energieneutraal is. We kunnen niet meer afwachten en het probleem doorschuiven naar de volgende generatie. We moeten nu ingrijpen om de toename van CO2 in de atmosfeer te stoppen. Bij ales wat we vanaf nu doen moet getoetst worden of het bijdraagt aan het bereiken van deze doelstelling.

Coevorden in 2030 energieneutraal!