Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jeugd en onderwijs

D66 onderstreept het belang van een passend onderwijsaanbod voor alle inwoners. Onderwijs dat het oneindig en uniek potentieel van leerlingen en studenten aanspreekt en dat mensen motiveert om een leven lang te blijven leren. We gaan uit van de eigen kracht van ieder individu en benadrukken het belang van aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, talenten en interesses. Goed onderwijs leidt tot bewuste en verantwoordelijke burgers.
Binnen het onderwijs worden leerlingen zich (meer) bewust van kansen, verantwoordelijkheden en de eigen rol in de samenleving. Goede kwaliteit van het onderwijs is belangrijk. Daarbij hecht D66 waarde aan zowel meetbare als minder goed meetbare effecten (bijvoorbeeld competentieontwikkeling en algemene vorming). Scholen denken continu na over de invulling van het onderwijsprogramma.
Dit doen zij in nauwe samenwerking met andere scholen, regionale bedrijven en organisaties en de lokale overheid.

De toekomst

Standpunten