Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en cultuur

D66 vindt het belangrijk dat iedereen deel kan uitmaken van onze cultuur. Cultuur is immers een drager van de identiteit en daarmee maatschappelijk verbindend. Maar cultuur is ook een bron van creativiteit, van kunst, van individuele expressie. En ten slotte hebben kunst en cultuur belangrijke economische waarde. Wij stimuleren dat er laagdrempelig cultuur aanbod is in de buurt en dat kinderen op school kennismaken met verschillende vormen van kunst en cultuur. Ook stimuleren we cultureel ondernemerschap en het in stand houden van cultureel erfgoed.
D66 ziet kunst en cultuur als beleidsterreinen die bijdragen aan het welzijn van mensen en aan samenhang in de samenleving. Door culturele tradities, gewoonten en gebruiken voelen mensen zich veilig en verbonden tegelijk. Onze historische monumenten en kenmerkende landschappen maken ons trots op waar we wonen.
En door culturele en kunstzinnige uitingen (te doen of te aanschouwen) prikkelen we creativiteit en individuele expressie. D66 is ervan overtuigd dat een bloeiende culturele gemeente zorgt voor een prettig leefklimaat, een gunstig vestigingsklimaat, het aanjagen van de lokale economie en creatieve ideeƫn voor maatschappelijke uitdagingen. D66 wil dat de gemeente bijdraagt aan een bloeiend cultureel klimaat, waarin erfgoeddragers hun traditie kunnen beleven en doorgeven, kunstenaars en cultureel ondernemers kunnen creƫren, leerlingen op school kennis maken met kunst en cultuur en alle inwoners toegang hebben tot een cultureel aanbod.

Stimuleer cultureel ondernemerschap!