Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid

D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. We hebben elkaar nodig om een veilige samenleving te creƫren. Voor D66 betekent dit dat we samen met alle inwoners werken aan veiligheid en dus ook vragen aan inwoners om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van een veilige leefomgeving. En van gemeente en politie vragen we om de inwoners actief te informeren over zaken die spelen rond veiligheid en ze te betrekken bij het maken van plannen en het invoeren van maatregelen.
Maatregelen omtrent veiligheid moeten doordacht en effectief zijn. En waar nodig moet handhavend opgetreden worden. D66 vindt het daarom belangrijk dat de politie en andere diensten die werken aan veiligheid, zo goed mogelijk toegerust moeten zijn om hun taken uit te voeren.
D66 hecht grote waarde aan tolerantie in de samenleving en gelijke rechten voor iedereen. Wij zijn daarom blij dat de Drentse gemeenten allemaal regenbooggemeente zijn. Maar dat willen we vertaald zien naar concrete maatregelen zoals de oprichting van een specifiek meldpunt en de aanstelling van een vertrouwenspersoon.
In de legalisatie van softdrugs ziet D66 een belangrijke mogelijkheid om de samenleving veiliger te maken. Daarom wil D66 samen met iedereen die bij dit thema betrokken is een plan opstellen om dit mogelijk te maken.

Samen werken aan een leefbare omgeving!