Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en heeft als uitgangspunt dat iedereen naar vermogen meedoet. We streven naar een vitale gemeente waarin een groot deel van de inwoners zichzelf redt, regie kan voeren over hun eigen leven, zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en voldoende zelf organiserend vermogen hebben om tegenslagen op te vangen.
Mensen die dit niet kunnen, bieden we ondersteuning gericht op zelfredzaamheid. We vinden het belangrijk dat mensen leren leven met een laag inkomen, bijvoorbeeld door daarvoor een training aan te bieden zodra ze bijstand ontvangen. In dit verband moet het bestrijden van laaggeletterdheid ook voortvarend worden aangepakt.
Mensen die er voor kiezen niet aan dit soort activiteiten deel te nemen, moeten daarvan ook de consequenties dragen. We spelen in op initiatieven en waarderen en stimuleren actieve deelname van inwoners. We mobiliseren de kracht van onze inwoners en delen onze verantwoordelijkheid als overheid met inwoners en organisaties.
D66 vindt dat teveel mensen in onze gemeente in armoede leven. We zien ook dat veel mensen schulden hebben. We willen hiervoor een sterk samenhangend beleid voeren. We staan daarbij ook open voor experimenten met een basisinkomen.

Door samenwerken betere zorg!